header_01.jpg header_04.jpg header_02.jpg header_03.jpg

Waar staan wij voor?


Op de Wingerd willen we het beste uit alle kinderen halen. We willen dit bereiken door te kijken wat ieder kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling en daarop stemmen wij het onderwijs af.

Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Kinderen leren van en met elkaar en worden gestimuleerd  hun kwaliteiten in te zetten. Dit kan alleen in een omgeving waarin een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt. Daarom hebben we op onze school de zes GOUDEN regels:

1. Ik ben vriendelijk, behulpzaam en beleefd
2. Ik laat respect zien
3. Ik neem mijn werk serieus
4. Door mijn gedrag voelt een ander zich veilig
5. Ik bouw mee aan een gelukkige klas
6. Ik leer van mijn fouten

Door schoolbreed deze regels te hanteren helpt iedereen (kinderen, team en ouders) mee aan een goede sfeer in de school.
logo vreedzaam.png
De Wingerd is een Vreedzame school. De Vreedzame school beschouwt de klas en de school als leefgemeenschap waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin de kinderen leren wat het betekent om een “democratisch burger” te zijn. We leren kinderen open te staan voor verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam op te lossen en een bijdrage te leveren aan het algemeen belang. In een periode van een aantal weken staat een thema centraal door de hele school waar de kinderen samen met de leerkracht aan werken. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandige mensen worden die eigen keuzes kunnen maken en op zelfstandige wijze problemen kunnen oplossen.

Op de Wingerd leren wij de kinderen om met een open blik respectvol en vol vertrouwen de wereld te gemoed te treden. Vertellen en praten over God naar aanleiding van verhalen uit de bijbel is hierbij vanuit onze christelijke identiteit een belangrijk onderdeel. Hier gebruiken we ook onze godsdienstmethode Trefwoord voor waardoor het toegankelijk wordt voor alle leeftijden. De kinderen maken ook kennis met andere levensbeschouwelijke stromingen door deze methode. De school staat open voor iedereen. Wel vragen we aan onze ouders de christelijke identiteit te respecteren. Onafhankelijk van de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders verwachten we dat alle kinderen meedoen aan activiteiten en vieringen rondom het christelijk geloof.

Bij dit alles is een goede samenwerking met onze ouders van groot belang, zodat de kinderen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen.

© Wingerd PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ