header_01.jpg header_03.jpg header_04.jpg header_02.jpg

OR

De ouderraad heeft als doel een groot aantal praktische zaken die de hele school aangaan, goed te regelen. Dit doet zij door een intensieve samenwerking tussen ouders en teamleden. Hulp van ouders wordt bijvoorbeeld gevraagd bij de schoolreis, het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest en afscheid van groep 8.

De OR vergadert vrijwel elke maand. Hierbij is altijd een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Van elke vergadering wordt schriftelijk verslag gemaakt. De vergaderingen zijn voor elke ouder toegankelijk en de vergaderdata staan in de kalender. Om praktische redenen is het handig dat u uw komst even bij de voorzitter of secretaris aankondigt.

De OR heeft zich te houden aan een reglement waarin onder andere de zittingsduur van de leden en de taken van de OR zijn vastgelegd. Vacatures worden over het algemeen in oktober opgevuld. Tot de taak van de OR behoort ook het innen van de (vrijwillige) ouderbijdrage. Over het beheer is de OR verantwoording verschuldigd aan de ouders. Dit gebeurt jaarlijks via de MR, waarin de ouders vertegenwoordigd zijn.

© Wingerd PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ