header_01.jpg header_02.jpg header_03.jpg header_04.jpg

Aanmelden

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Voordat u uw kind aanmeldt, maken wij graag een afspraak met u om kennis te maken. We vinden het namelijk belangrijk om de school ‘in werking’ te laten zien. U kunt zo de sfeer van De Wingerd vast proeven. Door het - vooraf - doorlezen van deze schoolgids leert u onze school al een beetje kennen.

Wij vinden het prettig als u uw kind opgeeft wanneer het drie jaar is of eerder. Wij krijgen zo tijdig een beeld van het aantal kinderen dat op school komt. Het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier is verplicht, evenals een kopie van het document ”burgerservicenummer”.

4 tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, vindt er een intakegesprek plaats met onze intern begeleider. Het doel van dit gesprek is uw kind beter te leren kennen en te bespreken wat uw kind nodig heeft bij de start.

De stap naar de basisschool is voor veel kinderen en hun ouders groot. Om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen,mag uw kind een aantal dagdelen komen wennen. Tijdens deze wenperiode maakt uw kind uitgebreid kennis met de juf en de andere kinderen. Onze ervaring is dat de omvang van de wenperiode voor ieder kind anders kan zijn. In overleg tussen ouders en leerkracht wordt afgestemd wat wenselijk is. We gaan uit van een maximum van vier dagdelen.
 

Formulieren voor aanmelding

- Aanmeldformulier nieuwe leerling.docx
- Aanmelden Ouderverklaring ministerie.pdf

© Wingerd PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ