header_02.jpg header_04.jpg header_01.jpg header_03.jpg

TAALentklas

De TAALentklas is een groep van 14 kinderen uit groep 7 en 8 van de Drieslag, de Weesboom, de Wegwijzer en de Wingerd. Deze klas wordt gesubsidieerd door de gemeente. De leerkracht van de TAALentklas heeft een speciale training gevolgd om dit te kunnen geven.
De kinderen van de TAALentklas komen elke maandagmiddag van 14:30u tot 16:30u op de Wingerd bij elkaar om extra te oefenen met begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen.

Het doel van de TAALentklas is de kinderen sterker te maken in begrijpend lezen, zodat ze kunnen uitstromen naar het niveau dat bij hen past. De TAALentklas kinderen stromen in principe minimaal uit naar VMBO TL.
Iedere bijeenkomst van de TAALentklas heeft een vaste opbouw. Zo lezen we elke week uit de krant 7 Days en praten we over de inhoud van nieuwsartikelen. Verder worden er nieuwe woorden aangeboden en oude woorden herhaald. Ook staat er een tekst centraal die te maken heeft met de tekst die de kinderen al in de klas hebben gehad en wordt er aan boekpromotie gedaan.
Elke week krijgen de kinderen een huiswerkblad mee en ze moeten minimaal 15 minuten per dag in hun leesboek lezen.
Naast de gewone lessen worden er ook af en toe excursies gedaan. Het leukste is dat de meeste kinderen ook echt vooruitgang boeken in hun resultaten, maar ze moeten er ook hard voor werken.

© Wingerd PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ