header_03.jpg header_02.jpg header_01.jpg header_04.jpg

Plusklas/Levelwerk

Er zijn kinderen voor wie het leren geen enkel probleem is. Alles gaat hen even makkelijk af. Ze begrijpen het vaak al voordat het uitgelegd is. Soms zijn ze heel goed op deelgebieden, bijvoorbeeld in ruimtelijk inzicht, sociaal inzicht of in hun verbale uitdrukkingsmogelijkheden. Levelwerk.JPGDeze groep kinderen wordt vaak onderschat. Ze hebben weinig instructie nodig, kunnen veel stof aan. Deze  kinderen gaan meer probleemoplossend te werk. Levelwerk is een methode voor meer- en hoogbegaafdheid en heeft een doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8. We hebben voor deze methode gekozen omdat we met deze methode vanaf groep 3 de kinderen gerichter onderwijs op maat kunnen bieden. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen iedere week een instructie zodat zij per week weten wat zij moeten doen. Deze instructie vindt plaats in het werklokaal. Het levelwerk staat op de weektaak van deze kinderen.

Ook gebeurt het dat kinderen van groep 7 en 8 eenmaal per week deelnemen aan een plusklas van het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld van het Farel of Corderius.

In samenwerking met onze zuster-PCBO-school, de Wegwijzer, bieden we een extra programma aan in een "Verdiepingsklas". Dit is voor kinderen uit groep 6, 7 en 8.

© Wingerd PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ